Tickets disponibles

Venez retirer vos tickets du vendredi 20 au dimanche 22 à la Cinémathèque de Hanoï – Come grab your ticket at the Hanoi Cinémathèque

Samedi 21 mai 2016 – Thứ bảy Tháng 5 2016 – Saturday, the 22nd of May, 2016

X 2 -programmation samedi

14:00 – Impro Cadets : 54 places disponibles / seats available
15:00 – Eux, robots // Rapport des enfants sur l’état du monde : 55 places disponibles / seats available
16:30 – La piqûre de trop : 45 places disponibles / seats available
17:30  Impro The Rotten Grapes : 90 places disponibles / seats available
19:00 – Occuring between objects / Le Jazz hot / Funérailles d’hiver : 53 places disponibles / seats available

Dimanche 22 mai 2016 – Chủ nhật Tháng 5 2016 – Sunday, the 22nd of May, 2016

X 2 - programmation dimanche

13:30 – La cigale et la fourmi / Parole de vie / Lac Long Quan improvisé : COMPLET / FULL
14:45 – Premier pas : 90 places disponibles / seats available
15:45 – Le vol dans l’espace / Adjugé, vendu! : COMPLET / FULL
17:00 – Par-dessus bord : 90 places disponibles / seats available
19:00 – Impro Juniors : 90 places disponibles / seats available
20:00 – The La Belle et la Bêtes’s : 90 places disponibles / seats available

Publicités

Alex Complex

Chants, batterie, trompette, piano et flûte traversière vous entraîneront dans un univers jazzy : venez swinger avec les élèves du LFAY !

Voices and instruments will lead you in a jazzy atmosphere : you’re welcome to swing with the students from the french school !

Hát, trống, kèn, dương cầm và sáo ngang sẽ đưa các bạn vào thế giới nhạc Jazz. Hãy đến thưởng thức những giai điệu xuynh tuyệt vời với học sinh trường Pháp Alexandre Yersin!

OCCURING BETWEEN OBJECTS – XẢY RA GIỮA CÁC VẬT THỂ

Photo : ©Sébastien Löffler

Samedi – Thứ bảy – Saturday    21/05/2016  –  19h

LECTURE DE POÈME – 7 minutes

Poème de Kaitlin Rees (in « Language without color », Ajar, 2014)

La poétesse et ses traducteurs en vietnamien (Nha Thuyen) et français (Manuel Bengoechea) liront le texte ensemble. Ca se passera entre les langues… Un moment de poésie et de silence à écouter.

Baptiste Gilloz (French) Occuring between objects

 

ĐỌC THƠ – 7 phút

Thơ của Kaitlin Rees (trong « Ngôn ngữ không màu », AJAR, 2014)

Tác giả và các dịch giả đã dịch bài thơ sang tiếng Việt (Nhã Thuyên) và tiếng Pháp (Manuel Bengoechea) sẽ đọc cùng nhau. Xảy ra giữa ba ngôn ngữ, một khoảnh khắc của thơ và im lặng lẵng nghe.

POEM READING – 7 minutes

Poem by Kaitlin Rees (in « Language without color », Ajar, 2014)

The poet and her translators in Vietnamese (Nha Thuyen) and French (Manuel Bengoechea) will read the text together. Occuring between three languages, a moment of poetry and silence to listen to.

LYCÉE FRANÇAIS ALEXANDRE YERSIN

Vendredi – Thứ sáu – Friday 20/05/2016

19H45   –  ALEX COMPLEX   Concert    /    Lycée Français Alexandre Yersin

Samedi – Thứ bảy – Saturday 21/05/2016

16h30  –   ATELIER PLURILINGUE  Création  /  Lycée français Alexandre Yersin (collège)

19h      –   FUNÉRAILLES D’HIVER d’Hanokh Levin  /                                                                                              Option Théâtre du Lycée français Alexandre Yersin

Dimanche – Chủ nhật – Sunday 22/05/2016

17h         PAR DESSUS BORD de Vinaver   Lycée français Alexandre Yersin (lycée)

 

Website : LFAY

MATCH D’IMPROVISATION / TRẬN ĐẤU ỨNG TÁC

Samedi – Thứ bảy – Saturday    21/05/2016   –  14h  – Cadet

Dimanche – Chủ nhật – Sunday    22/05/2016  –  19h – Junior

Deux équipes s’affrontent sur scène. L’arbitre donne un thème et les joueurs inventent une histoire. Un match comme on n’en a jamais vu. Ludique, drôle, fou, dramatique, plein de rebondissements.

IMG_5411

Hai đội đối đầu nhau trên sân khấu. Trọng tài đưa ra chủ đề và người chơi sẽ sáng tạo nên một câu chuyện. Một trận đấu ngoài sức tưởng tượng. Thú vị, vui vẻ, điên rồ, kịch tính và đầy bất ngờ.

Two teams playing on stage. The referee is giving a theme, players are making up a story. A match as you’ve never seen. Playfull, fun, crazy, dramatic, full of surprise.

LE RAPPORT DES ENFANTS SUR L’ETAT DU MONDE / BÁO CÁO CỦA TRẺ EM VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

Samedi – Thứ bảy – Saturday    21/05/2016   –  15h

 

Un chœur d’enfants, ni d’ici ni d’ailleurs, relate le quotidien d’enfants à travers le monde. A la maison, à l’école, dans de grandes villes ou des villages. « Cocktail d’enfants du monde » tendre et cruel, le chœur voudrait voir la jeunesse du monde épargnée par les troubles qui agitent tant d’endroits du monde. Mais où est la solution ?

Một dàn đồng ca từ trên trời rơi xuống sẽ kể cho chúng ta nghe về cuộc sống hàng ngày của trẻ em trên toàn thế giới. Ở nhà, ở trường, ở những thành phố lớn hay những ngôi làng nhỏ bé. Một ly « cocktail » về trẻ em toàn cầu vừa dịu êm vừa tàn bạo, dàn đồng ca muốn nhìn về thế hệ trẻ trên toàn thế giới, những người không bị ảnh hưởng bởi vô vàn những xung đột xảy ra ở khắp mọi nơi. Nhưng đâu sẽ là lối đi cho thế hệ này ?

A group of kids, not from here or anywhere, is telling the everyday life of children all around the world. At home, in school, in big cities or villages. They are a «cocktail» of kids of the world, tender and cruel, the group would like to see the youth of the world saved by the troubles of the world. But where is the solution?

Atelier Théâtre de Hanoi   /   Facebook    /    atelierhanoi@gmail.com

logo école

LE VOL DANS L’ESPACE / BAY VÀO KHÔNG GIAN

Dimanche – Chủ nhật – Sunday    22/05/2016 –  15h45

Pendant la visite guidée d’une fusée, un groupe d’enfants provoque le décollage vers un astéroïde inconnu. Là-bas, ils feront d’étranges rencontres, se régaleront de limaces à la crème de ver de Vénus, et porteront secours au Roi et à la Reine de cette planète, aux prises avec un ministre mal intentionné.

IMG_20160423_104623_edit

Trong khi tham quan một cái tên lửa, đám trẻ con đã khởi động bệ phóng đến một tiểu hành tinh xa xôi. Ở đó, chúng sẽ có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đánh chén no nê món sên sốt kem sâu đến từ sao Kim, giải cứu Vua và Hoàng hậu của hành tinh này khỏi lão bộ trưởng xấu xa.

While they are on a guided tour in a rocket, a group of children cause it to take off to an unknown asteroid. There, they will have strange encounters, eat delicious slugs with worm cream from Venus and help the king and queen of the planet as well as facing a nasty minister.

ADJUGÉ, VENDU ! / ĐÃ BÁN !

Dimanche – Chủ nhật – Sunday    22/05/2016 –  15h45

DSC04055Un vieux château est à vendre aux enchères. Une famille sympathique, mais pauvre, est intéressée, ainsi qu’un artiste un peu trop sûr de lui… et très riche ! Qui va devenir le propriétaire de cette grande maison ? Attention, les fantômes ont aussi leur mot à dire…

Một lâu đài cổ được đem ra đấu giá. Một gia đình rất đáng yêu nhưng nghèo khổ, một chàng nghệ sỹ tự tin thái quá về bản thân và rất giàu đều muốn mua lâu đài này. Ai sẽ là chủ của căn nhà đồ sộ này ? Úi chà, cẩn thận nhé, những con ma cũng có vài điều muốn nói…

An old castle is to be sold at an auction. A kind, poor family, but also a rich pretentious artist would like to buy it. Who will be the next owner of the castle ? Caution, ghosts also have a say.

Atelier Théâtre de Hanoi   /   Facebook    /    atelierhanoi@gmail.com

logo école

MICHE & DRATE

Dimanche – Chủ nhật – Sunday    22/05/2016  –  13h30


Voici treize courtes histoires pour petits personnages comme autant de vignettes savoureuses, de petits moments de rien du tout d’où le théâtre naît. Miche et Drate, deux personnages sans âge, sans sexe, avec des mots tendres, poétiques et oniriques, comme «deux parties du cerveau qui dialoguent au bord du monde». Ils se heurtent avec naïveté et humanité à un monde trop grand pour eux.

DSC03985

 

Đây là 13 mẩu chuyện dành cho những nhân vật bé nhỏ như biết bao hoạ tiết đầy lý thú, biết bao khoảnh khắc tưởng chừng như không là gì cả, nơi mà kịch nói ra đời. Miche và Drate, hai nhân vật không tuổi tác, không giới tính, với những lời nói dịu dàng, đầy chất thơ như cõi mộng, giống như «hai bộ não đối thoại với nhau ở rìa thế giới». Với sự ngây thơ và lòng nhân ái, chúng choáng ngợp trước một thế giới quá đỗi to lớn.

 

 

Here are 13 short stories for small persons as many as delicious vignettes, small moments where drama was born. Miche and Drate, two no-age and no-sex characters, with tender words, poetical and oneiric, like two parts of a brain that talks on the edge of the world. They hurt themselves with naivety and humanity to a world that is too big for them.

 

Atelier Théâtre de Hanoi   /   Facebook    /    atelierhanoi@gmail.com

logo école

LAC LONG QUAN IMPROVISÉ / ỨNG TÁC LẠC LONG QUÂN

Dimanche – Chủ nhật – Sunday    22/05/2016 –  13h30

Autrefois, le Viêt-Nam était mi-sauvage, mi-habité. Vivait alors un jeune homme nommé Lạc Long Quân intelligent et doté de pouvoirs extraordinaires. Un conte historique interprété, réinventé et improvisé par des enfants de 6 – 7 ans.

Ngày xửa ngày xưa, nước Việt Nam đang thuở sơ khai, có một chàng trai trẻ tên Lạc Long Quân thông minh và được trời phú cho những quyền năng đặc biệt. Câu chuyện lịch sử được thể hiện, sáng tạo lại và ứng tác ngẫu hứng bởi các bạn nhỏ từ 6 đến 7 tuổi.

Once upon a time, Vietnam used to be a wild and sparsely habited country. There lived a young man with incredible gifts called Lac Long Quan. A Vietnamese tale retold and performed by 6 to 7 year old kids !