Atelier Plurilingue

Qui n’a jamais rêvé d’être un grand médecin, un chirurgien même, et de découper des corps dans la joie et la bonne humeur ?! Bobby, un jeune homme qui voudrait ressembler à Ryan Gosling, fera tout pour y parvenir. Suivez-le pendant son stage dans un hôpital qui n’est certainement pas homologué par le Ministère de la Santé !

Ai mà chưa từng mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi, thậm chí là một phẫu thuật viên hạnh phúc và hứng thú với công việc mổ xẻ?! Bobby, một chàng trai vô cùng mong muốn được giống Ryan Gosling, sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Chúng ta hãy cùng anh ta đi thực tập trong một bệnh viện mà chắc chắn sẽ không được Bộ Y Tế công nhận.

Who has never dreamed of being a great physician, or even a surgeon, happily, joyfully cutting up bodies?!  Bobby, a young man who wanted to be like Ryan Gosling, will do anything to accomplish his dream.  Let’s follow him during his short training period in a hospital, an internship, which without a doubt, is not approved of by the Ministry of Health!

DSC04419

Publicités