EUX, ROBOTS

Samedi – Thứ bảy – Saturday    21/05/2016  –  15h

Classe de 8 ème collège Giảng Võ / Nhóm học sinh lớp 8 THCS Giảng Võ  

Les livres ont disparus, plus personne ne sait lire ni écrire. Ecrans et robots sont le quotidien des êtres humains… Que se passera t-il le jour où la technologie disparaitra….

Những quyển sách đã biến mất, không còn ai biết đọc hay biết viết. Màn hình và đám người máy trở thành cuộc sống đời thường của loài người… Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày công nghệ biến mất ?…

No more books anywhere, nobody can read or write anymore. Screens and robots are everywhere. But what if technology disappears?

DSC04155

www.theatreasie.com    /    Facebook

Publicités